Zadłużone mieszkanie co robić?

sprzedaż-mieszkania-2020

Zadłużone mieszkanie co robić?

Zadłużone mieszkanie co robić?

sprzedaż-mieszkania-2020

Zadłużone mieszkanie to niestety wciąż jest ogromny problem tysięcy Polaków. Dane GUS pokazują, że dług najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i wynajmowanych od państwa wciąż rośnie. 

W takich przypadkach spirala odzyskiwania długu zaczyna się od powiadomienia o zaległości długu. Następnie upomnienie o konieczności zapłaty i informacją o naliczaniu odsetek. Jeżeli to nie pomoże, przychodzi pismo o tym, że może wkroczyć komornik, a gdy nadal nie spłacamy raty kredytu czy zaległości w spółdzielni mieszkaniowej, sprawa naprawdę zostaje skierowana na drogę postępowania komorniczego.

W takiej sytuacji komornik może przejąć samochód, środki pieniężne na kontach, wynagrodzenie za pracę, spadek czy inne prawa majątkowe, a nawet mieszkanie. Dlatego w momencie kiedy zostaniemy poinformowani o wszczętym postępowaniu komorniczym, powinniśmy działać jak najszybciej. Jeżeli nie mamy żadnej perspektywy na to, że uda nam się spłacić długi, jedną z opcji, która pozwoli uporać się z długami jest sprzedaż mieszkania. 

I tu pojawia się pytanie: Jak sprzedać zadłużone mieszkanie>? Czy jest to wogóle możliwe? Otóż, jest to możliwe. Dłużnik, aby rozwiązać swoje problemy finansowe, a więc: uzyskać szybko gotówkę, sprzedaje swój lokal nawet za niecałe 70 procent jego własności. 

Sprzedaż zadłużonej hipotecznie nieruchomość.

Na początek powinniśmy uzyskać zgodę wierzyciela, w tym przypadku Banku na wykreślenie egzekucji  komorniczej zapisanej w III – dziale księgi wieczystej. Tu konieczne będzie podpisanie umowy przedwstępnej z potencjalnym klientem. Każdy Bank ma swoje wymagania odnośnie takiej zgody, niektóre żądają wpłaty zaliczki/zadatku na zakup obciążonej nieruchomości, natomiast innym wystarczy przedstawienie podpisanej umowy przedwstępnej. W następnej kolejności Bank wysyła pismo o zakończeniu postępowania do komornika oraz właściciela nieruchomości. Po upływie ok 2-tygodni od odebrania zwrotek z obu stron możemy udać się do komornika po pieczątkę prawomocności decyzji, umożliwiającej wykreślenie z III działu KW postępowania komorniczego. Kiedy już otrzymamy  pieczątki udajemy się do wydziału ksiąg wieczystych i wykreślamy zapisaną tam egzekucję. W zależności od Miasta okres oczekiwania może trwać nawet do 6-miesięcy. Opłata za taką czynność wynosi ok 200 zł w zależności od Sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta danej nieruchomości.

ZADŁUŻONE MIESZKANIE KOMUNALNE KTO SPŁACA?

Lokatorzy mieszkań komunalnych często popadają w duże zadłużenia. Jest to dość poważny problem, a jego źródłem nie zawsze jest niemożność zapłaty należności, ponieważ zdarza się, że powodem jest zwykła beztroska lokatorów, którzy nie zdają sobie sprawy, że także lokal komunalny mogą stracić. Jednak wielu z tych, którzy są w naprawdę trudnej sytuacji zastanawia się, czy takie długi można umorzyć, a jeśli tak, to w jaki sposób? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, wszystko zależy bowiem od miasta i osób w nim decyzyjnych. Wiele miast wprowadziło możliwość odpracowania długu za niezapłacony czynsz.

SPOSOBY NA SPŁATĘ MIESZKANIA KOMUNALNEGO

Warto zadać sobie pytanie: Czy każdy zadłużony lokator mieszkania komunalnego będzie mógł odpracować dług? Wszystko zależy od gminy i kryteriów, jakie ustaliła, którymi mogą być: zamieszkiwanie lokalu dłużej niż 5 lat, nieposzlakowana opinia lokatora, dług istniejący dłużej niż pół roku itp. Niektóre miasta umożliwiają odpracowanie zadłużenia w opłatach za mieszkanie. Wystarczy zgłosić się do Punktu Obsługi Mieszkańca i złożyć deklarację odpracowania zadłużenia. Prace wykonywane są na terenie gminy, dzięki którym mają możliwość spłaty zadłużenia. Różnorodność prac jest bardzo duża: wywóz śmieci, gruzu z podwórek, uporządkowanie terenów zielonych, sprzątanie, a nawet w niektórych miastach praca w punktach RUCH. 

UMORZENIE DŁUGÓW CZYNSZOWYCH W LOKALU KOMUNALNYM

Uchwała w sprawie umarzania lokatorskich długów, wydana przez Administrację Zasobów Komunalnych mówi, że mieszkaniec lokalu komunalnego może się starać o umorzenie długów z tytułu opłat czynszowych. 

Powyższa uchwała mówi o tym, że przy jednorazowej spłacie 30% zadłużenia, 70% może zostać umorzone. Inną opcją jest rozłożenie 40% długu na 5 rat, dzięki czemu pozostałe 60% zostanie umorzone. Taka opcja możliwa jest to tylko w sytuacji, gdy nie ma bieżących zaległości w opłatach za czynsz, czyli lokatorzy płacą swoje rachunki regularnie. W ten sposób lokatorzy mogą spłacić długi sprzed lat. Aby nie tracić nerwów, warto by sprawdził w urzędzie miasta lub gminy, jakie projekty zostały przygotowane, by pomóc wyjść z zadłużenia osobom z mieszkań komunalnych. Być może istnieje możliwość odpracowania lub umorzenia długu.

No Comments

Post A Comment