Jak sprzedać nieruchomość ?

Jak sprzedać nieruchomość ?

Jak sprzedać nieruchomość ?

Współpracujemy z kupującymi, sprzedającymi, wynajmującymi i najemcami we wszystkich segmentach rynku nieruchomości. Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

Dla mieszkania określamy ją w oparciu wartość rynkową, czyli cenę po jakiej są sprzedawane na rynku zbliżone nieruchomości (podobny metraż, lokalizacja, wiek budynku, itd.). Z kolei dla domu jednorodzinnego bierzemy pod uwagę wartość nową, czyli wartość kosztów odbudowy, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji, standardu wykończenia oraz dotychczasowych wymiarów i materiałów budynku.

Wiedząc, że same pomieszczenia mieszkalne to nie wszystko, ponieważ ważne jest także bliskie i dalsze otoczenie, proponujemy atrakcyjne nieruchomości położone w niedalekim sąsiedztwie parków oraz terenów zielonych. Czas tu nie stoi w miejscu, wręcz przeciwnie – rzeczy dzieją się coraz szybciej, a to powoduje, że Klienci coraz chętniej korzystają z usług agentów ds. nieruchomości w Krakowie.

Gdzie sprzedać nieruchomość ?

Najwięcej ogłoszeń nieruchomości, najwyższe pozycje w Google, zaufanie klientów biznesowych oraz rosnąca popularność wśród poszukujących – Michał Kurczycki zdradza, co kryje się za tak świetnymi wynikami i jakimi wartościami kieruje się w działaniach podejmowanych przy rozwoju portalu. Aby zapewnić dostęp do informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce, publikujemy opracowania sporządzone na zlecenie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Jako jedno z nielicznych biur w Sosnowcu obsługujemy z powodzeniem rynek nieruchomości komercyjnych tj. wynajem lokali biurowych, handlowych, hal magazynowych i produkcyjnych, sprzedaż terenów pod budowę bloków oraz budynków przemysłowych.

W przypadku przedsiębiorstw sprywatyzowanych pomagamy w podejmowaniu działań mających na celu podniesienie wartości posiadanych przez nie nieruchomości. Kompleksowe informacje sprawią także, że na Twoje ogłoszenie odpowiedzą osoby, które są zainteresowane właśnie taką nieruchomością, jaką Ty oferujesz. Dodatkowo możesz rozliczać w kosztach odsetki od kredytu oraz pozostałe koszty kredytu (w tym koszty z tytułu jego ubezpieczenia, zaciągnięcia, wyceny nieruchomości itp.). W przypadku odsetek – zaliczasz do kosztów odsetki zapłacone a nie te, które są jedynie należne w danym miesiącu lub za dany miesiąc.

No Comments

Post A Comment